خرید ملک اقساطی در ترکیه

خرید ملک اقساطی در ترکیه از آنجایی که شرکت ما مسئولیت انجام کلیه  وام بانکی در ترکیه را برای مشتریان خود بر عهده گرفته است، شما نیازی به پیگیری امور بانکی در این خصوص نخواهید داشت.

 

در چه شرایطی خرید ملک اقساطی در ترکیه بهتر است؟

زمانی که شما یک ملک اقساطی در ترکیه می خرید نسبت به خرید نقدی ،پول بیشتری باید پرداخت کنید.
زمانی شما سود میکنید که:

۱- شما تمام مبلغ را در ترکیه به صورت نقد در دست داشته باشید.

۲-سند ملک قبل از اتمام اقساط به نام شما انتقال یابد (تا بتوانید از آن برای اقامت ترکیه استفاده کنید).

۳-خودتان واحد را تحویل بگیرید، و یا به کسی اجاره دهید.

برای مثال اگر شما یک واحد یک خوابه به صورت اقساطی(پنجاه درصد نقد و پنجاه درصد اقساط در مدت ۵ سال)

با قیمت ۲۴۰ هزار لیر بخرید.
۵۰ درصد پول را پرداخت می کنید .و۵۰ درصد دیگر را در بانک سرمایه گذاری می کنید.

و از سود آن بهرهمند می شوید.
بانک زراعت ترکیه که در واقع اولین بانک رسمی دولتی ترکیه است .

در اعضای ۱۲۰هزار لیر ماهیانه ۲ هزار لیر به شما پرداخت می کند.

که در واقع با دریافت سود از بانک می توانید قسط منزل خود را پرداخت کنید.