گواهی نامه رانندگی در ترکیه

گواهی نامه رانندگی در ترکیه

یکی از مواردی که  برای رانندگی به آن احتیاج خواهند داشت گواهینامه رانندگی در ترکیه است. دریافت گواهی نامه رانندگی  در ترکیه به دو صورت میتواند انجام بگیرد.

گواهی نامه رانندگی  در ترکیه مدارک لازم:
1- ترجمه رسمی گواهی نامه که از سفارت دریافت میشود.
2- عکس
3- گواهی سلامت که از بیمارستان های دولتی یا مراکز پزشک خانواده محلات گرفته میشود.
4- ترجمه رسمی مدرک تحصیلی
5- فرم درخواست تبدیل گواهی نامه

گواهی نامه دریافتی شما برابر مقررات کشور جمهوری ترکیه معادل گواهینامه B خواهد بود.

چنانچه دارای گواهی نامه رانندگی  در ترکیه نباشید میتوانید با شرکت در کلاسهای آموزشی و گذراندن آموزشهای نظری و عملی در امتحانات رانندگی شرکت نموده و گواهی مورد نظر خود را دریافت نمایید.

چنانچه دارای گواهی نامه میباشید بعد از ورود میتوانید نسبت به ترجمه رسمی  در کشور ترکیه اقدام نمایید و شما مجاز خواهید بود از تاریخ ورود خود به خاک ترکیه تا مدت ۳ ماه از آن استفاده نمایید.