تحصیل پزشکی در ترکیه

 تحصیل پزشکی در ترکیه

تحصیل پزشکی در ترکیه دانشگاه های خصوصی در کشور ترکیه :

تحصیل پزشکی در ترکیه برخی از دانشگاه های خصوصی در ترکیه دارای استاندارد های بسیار بالایی هستند و از نظر رتبه بندی در سطر بهترین رتبه بندی در دنیا قرار دارند . ورود به دانشگاه های خصوصی بسیار رقابتی می باشد و این دانشگاه ها نیازی به امتحان YOS ندارند ولی نمرات دیپلم و ریز نمرات دبیرستانی مهم می باشد .

معمولا در کشور ترکیه ۸۰ ٪ زبان تدریس در این دانشگاه ها به زبان انگلیسی می باشد که متقاضی نیاز دارد نمره زبان خوبی داشته باشد ولی میتواند برای زبان تحصیل در کشور ترکیه بین زبان ترکی و انگلیسی انتخاب داشته باشد .

تحصیل پزشکی در ترکیه ، دندان پزشکی و داروسازی دولتی :

تقاضا دانشحویان بین الملل برای تحصیل در دانشگاه های دولتی پزشکی بسیار زیاد می باشد . بنابراین شانس پذیرش برای این دانشگاه ها کم می باشد . برای افزایش شانس خود برای اخذ پذیرش متقاضی باید زبان ترکی خود را قوی کند و همچنین ازمون YOS را قبول شود .

دانشگاه های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی خصوصی :

تعداد دانشگاه های خصوصی پزشکی از تعداد دانشگاه های عمومی  پزشکی در این کشور بیشتر می باشد . هزینه دانشگاه های خصوصی پزشکی بین ۱۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ دلار در سال می باشد . زبان تدریس در ۲۰٪ از دانشگاه های خصوصی پزشکی انگلیسی و ۸۰٪ به زبان ترکی می باشد .

نکته بسیار مهم برای کلیه دانشگاه هایی که ازمون YOS را دارند این است که هزینه این ازمون ۱۵۰ دلار می باشد و در ۶۰ دانشگاه دولتی و خصوصی این ازمون انجام می شود .

برترین دانشگاه هایتحصیل پزشکی در ترکیه

دانشگاه کوچ :

دانشگاه کوچ در شهر استانبول می باشد و دانشگاه خصوصی پزشکی می باشد . زبان تدریس در این دانشگاه انگلیسی می باشد که البته بعضی از دروس به زبان ترکی تدریس می شود . هزینه های تحصیل در دانشگاه کوچ برای دانشجویان بین المللی ۳۶۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار در سال می باشد .

دانشگاه استانبول :

از نظر سطح علمی این دانشگاه در رتبه دوم در کشور ترکیه و رتبه ۲۰۰ در جهان می باشد . این دانشگاه از دانشگاه های دولتی می باشد. هزینه تحصیل در یک سال در دانشگاه دولتی استانبول ۲۰۰۰ دلار می باشد و برای دانشجویان خاورمیانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار در سال می باشد .

دانشگاه انکارا :

دانشگاه انکارا  که ماننده دانشگاه استانبول دولتی می باشد که رتبه دوم از نظر سطح علمی را در کشور ترکیه به خود اختصاص داده است

هزینه های تحصیل پزشکی در ترکیه در دانشگاه های دولتی در سال حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار می باشد که تقریبا رایگان می باشد.