خدمات و رمز E-devlet

خدمات و رمز E-devlet

خدمات و رمز E-devlet برای دریافت میتوانید به ادارات پست ترکیه با اسمPTTمراجعه و پرداخت 2تا5لیر به همراه پاسپورت و یا کارت کیملیک ترکیه رمز E-devletرا دریافت کنید.

مزایای داشتن E-devlet:

1.رجیستر کردن گوشی موبایل در ترکیه(گوشی های که از ایران و سایر کشورها به ترکیه اورده میشود بعد از90روز نیاز به رجیستر شدن در کشور ترکیه دارد.

2.استعلام جریمه های رانندگی اتومبیل

3.پیگیری وضعیت پرونده های قضایی در کشور ترکیه

4.پرداخت فیش های مالیاتی (مالیات سالانه اتومبیل و….

5.پرداخت عوارض جاده ای برای تردد

6.قیمت ارز در ترکیه به صورت انلاین

نحوه کار با E-devlet:

پس از دریافت رمز هم از طریق اپلیکیشن و هم از طریق مرور گر میتوانید با وارد کردن شماره کاربری و رمز وارد پنل E-devletبشوید و امور مورد نظر خود را به راحتی انجام دهید.