ثبت ازدواج در ترکیه2020

ثبت ازدواج در ترکیه2020

ثبت ازدواج در ترکیه2019 قوانین ترکیه در زمینه ی ازدواج برای تمامی پناهجویان، پناهندگان و افراد بی تابعیت که ازدواج خود را در ترکیه انجام می دهند مورد اجراست. براساس قوانین ترکیه، فردی با تابعیت ترکیه و یک پناهجو یا پناهنده و یا فرد بی تابعیت و یا دو پناهجو یا پناهنده با ملیت های متفاوت، می توانند توسط مامورین ارگان های مجری به عقد ازدواج یکدیگر درآیند. تمام ازدواج های برقرار شده توسط مامورین اجرایی ترکیه براساس قوانین مدنی و مناسبات مرتبط در ترکیه می باشد.

ازدواج ها توسط مامورین اجرایی در دفاتر مرتبط در شهرداری صورت می پذیرد. زوجینی که قصد ازدواج دارند می بایست مدارک لازم را به واحد مرتبط در شهرداری ارائه دهند

سن قانونی برای ازدواج در ترکیه

در ترکیه سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال تمام می باشد.

تنها موارد خاصی از این قانون مستثنی می باشند و اجازه ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال تمام را خواهند داشت:

یک فرد ۱۷ ساله، دختر یا پسر، تنها با داشتن اجازه ی قانونی والدین یا قیم قانونی خود می تواند ازدواج کند. یک فرد ۱۶ ساله، دختر یا پسر، تنها با داشتن اجازه ی قانونی والدین یا قیم قانونی خود و با اخذ اجازه ی رسمی از دادگاه می تواند ازدواج کند.

تحریم ها در زمینه ازدواج زیر سن

براساس قوانین جزایی در ترکیه ازدواج با یک کودک زیر سن به مثابه کودک آزاری شناخته می شود. مجازاتی از قبیل زندان شامل حال مجرمان خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ازدواج

به منظور ازدواج مدارک زیر باید به واحد مربوط به ازدواج در شهرداری ارائه شود:

  • فرم درخواست ازدواج: زوج و زوجه میبایست مستقلا فرم های مربوط به درخواست ازدواج به اسم (evlenme beyannamesi) تکمیل نمایند.
  • گواهی تجرد که نشان دهد متقاضیان در زمان در خواست متاهل نمی باشند.
  • گزارش پزشکی که تایید نماید در زمان درخواست ازدواج متقاضی عاری از هر بیماری که مانع از ازدواج شود، می باشد.
  • مدارک ثبت نام متقاضی حمایت بین المللی، مدارک شناسایی متقاضی حمایت بین المللی، مدارک شناسایی فرد تحت حمایت بین المللی، یا مدارک شناسایی حمایت موقت.
  • چهار قطعه عکس.

بعلاوه رضایتنامه کتبی وکیل قانونی به همراه امضاء معتبر جهت ازدواج افراد زیر سن و کسانی که ظرفیت ذهنی محدود دارند الزامی است.

ثبت ازدواج در ترکیه2019 شرکت ما تمامی خدمات را برای شما عزیزان به راحتی انجام خواهد داد.

ازدواج ترکیه بین المللی-ثبت ازدواج ترکیه