شرایط اقامت ترکیه رایگان2019

شرایط اقامت ترکیه رایگان2019

شرایط اقامت ترکیه رایگان2019 با توجه به اینکه اقامت توریستی در ترکیه راحتترین نوع اقامت می باشد بصورت کامل تشریح میکنم مدارک لازم جهت اخذ اقامت توریستی یکساله شما می توانید با اجاره یک خانه در کشور ترکیه تقاضای اقامت یکساله نمایید. لازم به توضیح است یک خانه میتواند به نام سه نفر تنظیم شود . مدارک لازم جهت اخذ اقامت توریستی ترکیه :

قرارداد اجاره خانه به مدت حداقل 8 ماه به نام شخصی که قصد اخذ اقامت دارد. 3 نفر با یک قرارداد امکان اخذ اقامت دارندو یا دریافت برگه از هتل که به همین مدت زمانی اشاره کند (این ادرس توسط اداره امنیت چک میشود)

مدارک لازم اقامت ترکیه:

1.بیمه سلامتی یکساله

2.تایید اجاره نامه توسط دفترخانه

3.کپی سند مالک خانه

4.پاسپورت و کپی پاسپورت ترجمه شده

5.عکس 4 قطعه

6.فیش واریز اداره مهاجرت و اداره پست

دریافت شماره مالیاتی از ورگی دایرسی الزامی نیست اما برای افتتاح حساب بانک و یا خرید و فروش اتومبیل و…. لازم میباشد

انواع اقامت ترکیه

1.از طریق سرمایه گذاری در ترکیه

2.اقامت از طریق شرکت در دانشگاه ودوره های اموزشی

3.از طریق تحقیقات علمی

4.پناهجویی

5.خرید و یا اجاره ملک

6.ثبت شرکت و یا اجازه کار

7.اقامت از طریق ازدواج با فرد ترک

اقامت ترکیه فوری سرمایه گذاری در ترکیه :
اقامت از طریق سرمایه گذاری به چه شکل میباشد؟ خرید خانه به ارزش 250000هزار دلارو  یا با ثبت شرکت و فعالیت در ترکیه شما می توانید پس از 5 سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید. در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت 5 سال برای کسب اقامت الزامی می باشد. ولی نکته بسیار مهم اینکه به هیچ عنوان فقط به خاطر اخذ اقامت به علت هزینه های بالای ثبت شرکت نکنید.استحدام 50 نفر ترک و یا سرمایه گذاری در بانک و خرید سهام

 

 

شرایط اقامت ترکیه رایگان2019