دریافت شهروندی ترکیه با 250.000 دلار

دریافت شهروندی ترکیه با 250.000 دلار

‎اخذ تابعیت ترکیه با 250000دلار ‎طبق سیاست های جدید کشور ترکیه که از طریق خرید ملک غیرمنقول شما میتوانید تابعیت ترکیه را دریافت کنید  تا پیش از این باید ملکی به ارزش یک میلیون دلار خریداری میکردید.

شرایط جدید استخدام

قوانین جدید

بر این اساس به اتباع خارجی که در ترکیه اقدام به سرمایه‌ گذاری مستقیم حداقل با مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و یا معادل آن به لیره ترک کنند بیشترین میزان سرمایه گذاری حداقل ۲ میلیون دلار بود.برای اطلاعات دقیق از اخذ تابعیت ترکیه با 250000دلار ‎و راه های دیگر با کارشناسان ما در تماس باشید

آخرین تغییر مربوط به تعداد کارمندان کارفرمایان

پیش از این کارفرما خارجی باید ۱۰۰ شهروند ترکیه را در استخدام می‌داشت.
 امابا تغییر قوانین تعداد کارمندان به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرده است.